English Polski

Zrealizowane projekty

Na zlecenie firmy EQOS ENERGIE
Wykonanie instalacji oświetlenia
w Galerii Głogovia 2015/2016

Na zlecenie firmy INTROL S.A.
Montaż tras kablowych
w Elektrowni Połaniec 2010

Na zlecenie firmy Mercury Engineering
Wykonanie instalacji elektrycznych
w Primark Essen 2011

Na zlecenie firmy INTROL S.A.
Wykonanie instalacji oświetlenia
w Galerii Solna Inowrocław 2013

Na zlecenie firmy IMTECH POLSKA Sp. z o.o.
Wykonanie instalacji elektrycznych
Stadion Wrocław 2012

Na zlecenie firmy Mercury Engineering
Wykonanie instalacji elektrycznych
B4B Kraków budynek E 2015

Na zlecenie firmy BPE Sp. z o.o.
Wykonanie instalacji elektrycznych
ENEA Wytwarzanie Kozienice 2015